Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-402-8

LAB-ammattikorkeakoulun Yrityslähtöiset IoT-ratkaisut ja koneoppiminen, tuttavallisemmin ITKO-hanke
toteutettiin 1.9.2019 – 31.12.2021 yhteistyössä päijäthämäläisten pk-yritysten kanssa. Tavoitteena oli lisätä alueen toimijoiden osaamista pilvipalveluiden ja koneoppimisen hyödyntämisestä ja parantaa siten paikallisten
yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

ITKO-hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin IoT-teknologioita ja koneoppimisen soveltamista erilaisissa olosuhteissa. Pilotteja tehtiin ympäristö- ja kiinteistömittauksista tehdasympäristöihin. Koko hankkeen kantavana ajatuksena oli kehittää joustava ja automatisoitu data pipeline – dataputki.

Tämän dataputken toimintamalli kuvataan tarkemmin tämän kokoomajulkaisun ensimmäisessä artikkelissa.
Teoksen 12 seuraavaa artikkelia etenevät pitkin dataputkea kertoen tarkemmin sen eri osa-alueista, kuten
datan keräämisestä, siirtämisestä, tallentamisesta, analysoinnista, visualisoinnista ja koneoppimisesta, sekä hankkeen aikana tehdyistä havainnoista. Osa artikkeleista perehtyy teknologioihin yleisemmällä tasolla, ja toiset kuvaavat tarkemmin ITKO-hankkeen kokemuksia toteutettujen pilottien kautta. Julkaisun kaksi viimeistä artikkelia kertovat yleisemmin tekoälyn mahdollisuuksista ja haasteista tulevaisuudessa sekä havainnoista pk-yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöstä tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Asiaa data pipelinesta -kirja kertoo siis tiivistetysti ITKO-hankkeen matkan pitkin dataputkea. Kehitetyt toimintamallit ovat sovellettavissa muihinkin, kuin pilotoituihin käyttötarkoituksiin. Teoksen artikkelit on järjestetty siten, että voit edetä julkaisussa kronologisesti perehtyen jokaiseen artikkeliin dataputken matkalla, tai voit valita sisällysluettelosta luettavaksesi itseäsi eniten kiinnostavat aiheet, koska artikkelit toimivat myös itsenäisesti.

Julkaistu alunperin Theseus-julkaisuarkistossa 16.12.2021. Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/512481

ITKO – asiaa data pipelinestä

Leave a Reply