Kaikkien ei tarvitse olla ohjelmointiguruja tai ymmärtää sen syvällisemmin tekoälyn prosesseja, mutta yhä useamman tulisi tiedostaa, mitä kaikkea nämä voivat mahdollistaa. Vuoden 2018 puhujana palkittu Antti Merilehto jopa toteaa, että kaikkien tulosvastuussa olevien ihmisten tulisi jatkossa ymmärtää perusasiat koneoppimisesta. (Merilehto 2018, s. 27.)

Teknologiateollisuuden mukaan tekoälyä hyödyntävien yrityksien määrä on kolminkertaistunut parissa vuodessa, mutta vauhtia pitäisi kiihdyttää. Yrityksien kokonaismäärä on toistaiseksi vain noin 1 000. Datan hyötykäyttömahdollisuuksia on kuitenkin paljon ja tässä vaiheessa vastineeksi voidaan saada todellista kilpailuetua. (Teknologiateollisuus 2019.)

Kuva Tekoälyllä tuloksiin seminaarista, kun Matti Welin esittelee ITKO hanketta.
Tekoälyllä tuloksiin -seminaari LAMKn auditoriossa. Kuva: Neea Similä

Tekoälyllä tuloksiin

#digiLAHTI-projektin Tekoälyllä tuloksiin -tilaisuus kokosi Lahden ammattikorkeakoulun auditorioon kiinnostavan kattauksen alan osaajia. Mukana oli vankkoja alan asiantuntijoita, uusia alan yrittäjiä sekä alalla ammattilaisiksi aikovia. Selvästikin kiinnostusta aiheeseen on paljon.  

Seminaariesityksessään Antti Merilehto totesi datan olevan liiketoiminnan kehittämisessä tärkeänä apuna kaikilla toimialoilla. Ennusteet ovat tärkeä osa tekoälyä, mutta ihmisen pitää olla mukana arvioinnissa, jotta tuloksia voidaan hyödyntää. Tieto pitää osata jalostaa käyttökelpoiseksi. Koneet eivät siis tule korvaamaan ihmistä, vaan tarvitaan yhteistyötä. Koneet ovat apuna tiedon käsittelyssä ja arvioinnissa antaen ihmisille aikaa keskittyä johonkin olennaisempaan. (Merilehto 2019.)

Kuva Tekoälyllä tuloksiin -seminaarin avauksesta LAMKn auditoriossa.
ITKO projektilla lisätään koneoppimisen osaamista Päijät-Hämeen alueella. Kuva: Ville Puhakka.

LAMK mukana osaamisen lisäämisessä

Matti Welin oli mukana tilaisuudessa esittelemässä, miten LAMK on vastannut kehityshaasteisiin koulutussisältöjen ja hankkeiden kautta. Yksi uudemmista kehityshankkeista on LAMKn ITKO projekti (Yrityslähtöiset IoT-ratkaisut ja koneoppiminen), jossa kehitetään data pipelinen ja koneoppimisen teknologiakonsepteja aina ilmiön mittaamisesta tiedon jalostamiseen.

Hankkeessa testataan kahta kaupallista sovellusalustaa sekä rakennetaan oma laiteriippumaton sovellusalusta. Käytännön analysointia ja koneoppimista tullaan tekemään erilaisissa ympäristöissä vesianalytiikasta tehdasympäristöön. Dataa on nykyisin saatavilla niin paljon, että sen jalostamisen käyttökelpoiseksi kuhunkin käyttötarkoitukseen on lähdettävä ongelmalähtöisesti (Merilehto 2019).

ITKO on Euroopan rakennerahaston (EAKR) rahoittama projekti ja sen tulokset tulevat lisäämään niin yrityksien kuin tulevien ammattilaisten kouluttajien osaamista.

Lisätietoja ITKOsta:
www.lamk.fi/fi/hanke/itko-yrityslahtoiset-iot-ratkaisut-ja-koneoppiminen

Kirjoittajat:

Neea Similä työskentelee LAMKssa TKI-asiantuntijana, ITKO ja Skaala hankkeiden projektipäällikkönä.

Matti Welin työskentelee Lahden ammattikorkeakoulussa yliopettajana Tieto- ja Viestintätekniikassa ja asiantuntijana useissa alaan liittyvissä hankkeissa, myös ITKO hankkeessa.

Lähteet:

Merilehto, A. 2018. Tekoäly – Matkaopas johtajalle. Helsinki: Alma Talent.

Merilehto, A. 2019. Tekoäly nyt ja 2020. Esitys Tekoälyllä tuloksiin -tilaisuudessa 20.11.2019

Teknologiateollisuus ry. 2019. Tekoälyä hyödyntävien yritysten määrä kolminkertaistunut vuodesta 2017, mutta investoinnit edelleen pieniä – Näin tekoälyn soveltamista voi vauhdittaa [Viitattu 26.11.2019]. Saatavissa: https://teknologiateollisuus.fi/fi/ajankohtaista/uutinen/tekoalya-hyodyntavien-yritysten-maara-kolminkertaistunut-vuodesta-2017-mutta

Julkaistu alunperin LAMK Green Blogissa 20.12.2019. Saatavissa: http://blogit.lamk.fi/lamkgreen/tekoaly-ja-koneoppiminen-kaikkien-ulottuville/

Tekoäly ja koneoppiminen kaikkien ulottuville

Leave a Reply